naslovna

Ribiška družina Metlika

RD Metlika, je bila ustanovljena leta 1956. Družina je registrirana in deluje skladno z Zakonom o društvih. Namen družine je prostovoljno združevanje državljanov zaradi varstva in gojitve avtohtonih in drugih rib, športnega ribolova in upravljanja ribiškega okoliša zaradi varovanja voda ter vodnih in obvodnih sistemov kot dela človekovega okolja, ter športno rekreativne dejavnosti. Ribiška družina Metlika združuje nekaj več kot 100 članov.

Najpomembnejše odločitve sprejema Občni zbor. Za učinkovito delo pa skrbi Upravni odbor s predsednico, podpredsednikom, tajnico, blagajničarko, gospodarjem, tekmovalno komisijo, gradbeno komisijo in komisijo za delo z mladino. Spoštovanje ribolovnih pravil in kontrolo dogajanja na vodah in ob vodah kontrolirajo ribiški čuvaji.

RD gospodari z vodami metliškega ribolovnega okoliša, ki zajema Kolpo od Krasinca do državne meje, Lahinjo od Vranovičev do izliva v Kolpo pri Primostku in vse pritoke na teh rekah - Krupa in potoki Obrh, Metličica, Kamenica in drašički potok Bobinec. Poleg teh vodotokov ima družina tudi ribnik v Prilozju, ki je bil v letu 2011 popolnoma prenovljen. Trenutno za ribnik skrbi oskrbnik ribnika, ki pridno ureja okolico, hrani ribe, prodaja dovolilnice in skrbi, da se ribolov izvaja po pravilih, ki so zapisana v režimu ribolova za ribnik Prilozje.

Na ribniku je tudi ribiški dom ter ribiška pisarna, ki služita boljšemu delovanju in razvoju sladkovodnega ribištva pri nas ter srečanju domačih ribičev.

Ribiška družina Metlika je s svojimi vodami in ribjim življem v njih odprta za domače in tuje turiste. Športni ribiči in turisti lahko v vodah RD Metlika lovijo predvsem ščuke, some, krape, klene, linje, podusti, platnice in mrene.

Ribiči RD Metlika vabimo vse športne ribiče, da se preizkusijo v vodah metliškega ribolovnega okoliša.


Nekoč je bilo

arhiv 63 kg težak som, ulovljen v Kolpi 1957 leta.

Foto: Jože Dular

Vir: fototeka Belokranjskega muzeja


arhiv Ribolov na Krupi 1961 leta.

Foto: Jože Dular

Vir: fototeka Belokranjskega muzeja
 

logo
 
Oblikovanje: Rd Metlika, Produkcija: Rd Metlika