naslovna

RIBIŠKI OKOLIŠ

Okoliš, s katerim upravlja RD Metlika zajema: Kolpo od Krasinca do državne meje, Lahinjo od Vranovičev do izliva v Kolpo pri Primostku in vse pritoke na teh rekah - Krupa in potoki Obrh, Metličica, Kamenica in drašički potok Bobinec.
- zemljevidi: arhiv RD Metlika


logo
 
Oblikovanje: Rd Metlika, Produkcija: Rd Metlika